1 آرشیوRadio Payam Salib | Radio Payam Salib

آرشیو

Radio-payam salib

گوش دادن به برنامه های رادیو پیام صلیب:

مسیحیت چیست؟ (۱۳ قسمت)

مسیحیت چیست ۲ (۱۱ قسمت)

مسیحیت، روح القدس و دعا (۹ قسمت)

ريشه هاي تعميد (۷ قسمت)

سنديت عهد جديد (۵ قسمت)

تثليث (۱۵ قسمت)

آشنايي با روح القدس (۶ قسمت)

مسیحیت چیست ۳ (۱۵ قسمت)

انجیل یوحنا، انجیل، یوحنا، مسیح و پترس (۷ قسمت)

زنان در کتاب مقدس (۱۵ قسمت)

مراحل دعا و قواعد دعا (۷ قسمت)

انجیل مرقس (۱۲ قسمت)

 

مصاحبه اقای بولنز درباره جنرال پاردن و پناهندگی (۵ قسمت)

مستند پناهندگی

شهادت لادن مهبودی

شهادت مهشید یزدانبخش

شهادت نرجس عزلتی

Leave a Reply

Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik