google fuck google spam google fuck fuck
1 دعا برای ازادی تمام برادران وخواهران مسیحی زندانیRadio Payam Salib | Radio Payam Salib

دعا برای ازادی تمام برادران وخواهران مسیحی زندانی

 

دوستان در دعا باشیم برای عزیزانمان که در بند وزندان هستنند با خبر شدیم که برادرمان امیر سلطانی و خواهرمان ادنا مهاجری در کلیسای خانگی در لواسانات تهران دستگیر شده اند برای ازادی تمام برادران وخواهران مسیحی زندانی در دعا باشیم.

Leave a Reply

Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik