شهادت علی محمود خالصی

ali.m.khalisi

Only 1 comment left Go To Comment

  1. REZA PASHAEI /

    baradar khobam ali jan , tavaloud rohani shoma ra dar khodavand eisaye masih tabrik migoyam, AMIN

Leave a Reply